Site logo
socialieuznemumi.lv

Atlasīti 20

Atbalstīsim sociālo uzņēmējdarbību un individuālos darba veicējus ar īpašām vajadzībām visi kopā! Iepazīsim un iegādāsimies viņu izgatavoto produkciju, kā arī izmantosim viņu sniegtos pakalpojumus! Būsim kopā ar cilvēkiem, kuri diendienā rūpējas par to, lai pasaule kļūtu labāka! Projekta Latvijā Radīts vietnē “Kopā radīts” apkopots sociālo uzņēmumu, privātpersonu un individuālo darba veicēju ražot...

vairākmazāk

Projekts Latvijā Radīts realizēts sadarbībā ar AS "Attīstības finanšu institūciju Altum”, Eiropas Sociālā fonda projekta NR 9.1.1.3/15/I/001 "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" un Labklājības ministrijas atbalstu.

SIA LAIMA LV ir sociālā uzņēmuma statuss un tas ir Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas biedrs.

Projekts Latvijā Radīts atbalsta sociālo uzņēmējdarbību un cilvēkus ar īpašām vajadzībām,

nodrošinot bezmaksas iespējas informācijas un reklāmas izvietošanai projekta ietvaros.

Sadarbības iespēju un jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar mums.

Paldies, ka esat ienākuši mūsu portālā! :) Ik dienu turpinam augt un pilnveidoties, tādēļ būsim priecīgi, ja uzticēsiet mums savus ieteikumus.
Mūsu adrese: info@latvijaradits.lv