Site logo
 

Latvijas Pensionāru federācija

Bruņinieku iela 29/31, Rīga, LV-1001

apraksts

Latvijas Pensionāru federācija
ir sabiedriska un nevalstiska organizācija, kas tika izveidota 1992. gadā, lai aizstāvētu Latvijas lielās pensionāru saimes sociālās intereses un tiesības.
LPF darbības pamatmērķis ir panākt, lai vecie ļaudis Latvijā varētu dzīvot cilvēka cienīgu dzīvi.
Tas nosaka arī federācijas darbības galveno stratēģiju un taktiku – prasību sakārtot sociālo likumdošanu, uzlabot sociālā nodokļa iekasēšanu, kā arī pārstāvēt Latvijas pensionāru intereses Saeimā, valdībā, Labklājības ministrijā un citās valsts un pašvaldību institūcijās.
Latvijas Pensionāru federācijā ir apvienojušās vairāk nekā 100 vietējās pensionāru organizācijas.
Latvijas Pensionāru federācija:
• pieņem apmeklētājus un sniedz konsultācijas pensiju un citos sociālajos jautājumos
• izplata informāciju laikrakstā „Latvijas Pensionārs” un interneta mājaslapā par valsts iestāžu pieņemtajiem lēmumiem, kas skar pensionāru intereses
• vāc informāciju par jautājumiem, kuri jārisina valsts mērogā un atsevišķos gadījumos pašvaldībās, apkopo to un novada līdz attiecīgām valsts institūcijām
• sagatavo un iesniedz priekšlikumus izmaiņām likumdošanas aktos
• realizē dažādus projektus sadarbībā ar pašvaldībām un labdarības fondiem

 

karte

Projekts Latvijā Radīts realizēts sadarbībā ar AS "Attīstības finanšu institūciju Altum”, Eiropas Sociālā fonda projekta NR 9.1.1.3/15/I/001 "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" un Labklājības ministrijas atbalstu.

SIA LAIMA LV ir sociālā uzņēmuma statuss un tas ir Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas biedrs.

Projekts Latvijā Radīts atbalsta sociālo uzņēmējdarbību un cilvēkus ar īpašām vajadzībām,

nodrošinot bezmaksas iespējas informācijas un reklāmas izvietošanai projekta ietvaros.

Sadarbības iespēju un jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar mums.