Site logo

"Latvijas Bērniem ar kustību traucējumiem", biedrība

Varžu iela 3, Rīga, LV-1035

apraksts

Biedrības darbības pamatā ir brīvprātīga darba princips. Organizācija ir atvērta visām aktivitātēm, idejām, kas atbilst organizācijas statūtos izvirzītajiem mērķiem.
Biedrības mērķauditorija:
bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām (traumu izraisītiem kustību traucējumiem, diagnozi, bērnu cerebrālā trieka”, u.c.) ģimenes, kuras audzina bērnus ar īpašām vajadzībām.
Biedrības galvenie mērķi:
Veidot Latvijā ES dalībvalstij atbilstošu sabiedrības viedokli par bērnu un jauniešu ar kustību traucējumiem īpašām vajadzībām.
Dažādu sociālu, medicīnisku, izglītības un fiziskās kultūras problēmu risināšana, lai bērni un jaunieši ar kustību traucējumiem līdz 25 gadu vecumam justos pilntiesīgi mūsu sabiedrības locekļi, sociāli nodrošināti, izglītoti, uzlabotu savu veselības stāvokli, būtu spējīgi konkurēt darba tirgū un dzīvotu pilnvērtīgu dzīvi.
Veidot mūsu sabiedrības sapratni un pozitīvu attieksmi pret ģimenēm, kurās aug bērni un jaunieši ar kustību traucējumiem
Biedrības iespējas nākotnē:
Piesaistīt jaunus aktīvus un radošus biedrības mērķu atbalstītājus.
Turpināt iesākto projektu īstenošanu un palīgu (sponsoru, ziedotāju) piesaisti.
Palīdzēt veidot sabiedrības izpratni par pieejamāku vidi cilvēkiem ar kustību traucējumiem.
Sadarboties ar valsts un pašvaldību struktūrām, tādejādi sekmējot ģimeņu, kurās aug bērns invalīds, sociālo labklājību.
Nodrošināt vecākus ar plašāku informāciju par dažādām problēmām, kas skar bērnus ar kustību traucējumiem un viņu ģimenes.
Veicināt bērnu ar īpašām vajadzībām savstarpējo komunikāciju iespēju paplašināšanu, tai skaitā elektroniskajā interneta vidē.
Par piedāvāto, Biofeedback tehnoloģiju (atgriezeniskās saites) metodi Latvijā, kura ir ieguvusi ASV vēstniecības nomināciju, neliela informācija izvietota bilžu galerijā.
Sīkāku informāciju var iegūt sazinoties ar biedrību.

ātrā saziņa

karte

Projekts Latvijā Radīts realizēts sadarbībā ar AS "Attīstības finanšu institūciju Altum”, Eiropas Sociālā fonda projekta NR 9.1.1.3/15/I/001 "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" un Labklājības ministrijas atbalstu.

SIA LAIMA LV ir sociālā uzņēmuma statuss un tas ir Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas biedrs.

Projekts Latvijā Radīts atbalsta sociālo uzņēmējdarbību un cilvēkus ar īpašām vajadzībām,

nodrošinot bezmaksas iespējas informācijas un reklāmas izvietošanai projekta ietvaros.

Sadarbības iespēju un jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar mums.